A szennyvíztisztító telep korszerűsítése Csepregen

KEHOP-2.2.1-15-2015-00026

Üdvözöljük a "A szennyvíztisztító telep korszerűsítése Csepregen" című projekt oldalán! Csepreg Város Önkormányzata a környező településekkel összefogva, a Széchenyi 2020 program keretében korszerűsíti a városban működő szennyvíztisztító telepét és a Hunyadi utcai gerincvezetéket.
A projekt megvalósulását Magyarország Kormányának Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja 436,50 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós forrással támogatja.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projekt adatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Konzorciumi tag: Csepreg Város Önkormányzata, Horvátzsidány Község Önkormányzata, Kiszsidány Község Önkormányzata, Ólmod Község Önkormányzata
A projekt címe: A szennyvíztisztító telep korszerűsítése Csepregen
A szerződött támogatási összeg: 436 497 420 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 91,878516 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.03.27.
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00026

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Csepreg település közigazgatási területe.
A szennyvíztisztító telepben tulajdoni hányaddal rendelkeznek továbbá Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod községek Önkormányzatai. A Csepreg központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel és meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.


A Projekt tartalmának rövid bemutatása:


A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep kiépítése, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a település teljes lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg.

A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A jelenlegi állapot és a fejlesztési igény meghatározása:

A telep mind hidraulikai, mind pedig szerves anyag terhelés tekintetében túlterhelt. A túlterhelés erőteljesebb a csapadékos időszakokban, amely során a csapadék valószínűleg vagy az illegálisan csatlakoztatott csapadékelvezetések, vagy a tisztítóaknák nem megfelelő kialakítása útján kerül a szennyvízcsatorna hálózatba. Az így a hálózatba befolyó idegen víz csökkentését, megakadályozását is meg kell oldani. A többletterhelés miatt a technológia nem megfelelő, továbbá az ülepítő kialakítása, működése sem felel meg, ennek következtében iszap felúszás és habképződés jelentkezik, ami jelentősen csökkenti a tisztítási hatásfokot. Az iszapsűrítés nem kielégítő, ennek megfelelően a jelenleg keletkező iszapot csak mezőgazdaságban tudják elhelyezni. A jobb hatásfokú víztelenítés által más területeken is szeretnék felhasználni az iszapot.

Megoldás:

A meglévő szennyvíztisztító telep hidraulikai és biológiai kapacitását fejleszteni szükséges, melyet a projektgazda települések a Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Program keretein belül, támogatás igénybevételével kívánnak megoldani ezzel eleget téve a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:

Befejeződtek a kivitelezési munkák

Befejeződtek a csepregi szennyvíztisztító telep bővítéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó munkálatok. Az Európai Uniós és hazai támogatásokból megvalósuló beruházás segítségével hosszú távon biztosított lesz a keletkező szennyvíz jogszabályokban előírtak szerinti kezelése, ártalmatlanítása.

A projekt megvalósításának helye Csepreg település közigazgatási területe. A szennyvíztisztító telepben tulajdoni hányaddal rendelkeznek továbbá Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod községek önkormányzatai.

Jelentős fejlesztések valósultak meg a térséget ellátó szennyvíztisztítónál. A telep mind hidraulikai, mind pedig szerves anyag terhelés tekintetében túlterhelt volt, technológiailag és technikailag tovább bővült és korszerűsödött a megnövekedett igények kiszolgálására. Magyarországon érvényben lévő legmagasabb határértékeket képes kielégíteni a szennyvíztisztító. A korszerű szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése lehetőséget adott a település teljes lakosságának részérére a hálózatra történő rákötésére.

A Hunyadi János utca Deák Ferenc utcai kereszteződésében felújították, a Vasút utcai torkolatban átépítették a betonaknát, az új gerincvezetékhez csatlakoztatva azt. Az új csatornát az Hunyadi utcában található minden lakóingatlanba bekötötték, tisztítófelállást alakítottak ki.

A projekt befejeztével a térségi közműszolgáltató XXI. századi színvonalon lesz képes megóvni Csepreg és a környező települések felszíni és felszín alatti vizeit. Így biztosítva az ott élők számára egészségesebb életkörülményeket. A kor színvonalának megfelelő, szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg Csepregen és az érintett településeken.

Feltéve persze, hogy minél többen kötnek rá a kiépített rendszerre. Ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy a korszerű létesítmény a kellő hatékonysággal láthassa el feladatát.
A 2018. augusztus vége óta zajló, 6 hónapos próbaüzem során a szakemberek tesztelik a beépített berendezéseket, valamint beállítják és finomítják a különböző üzemállapotokat, továbbá kialakítják a megfelelő működéshez szükséges vegyszerek arányát, miközben szimulálják a nyári és a téli üzemeltetési körülményeket.

Mindezzel párhuzamosan a kivitelező megkezdte a rekonstrukciós munkákat, ami szintén a projekt része.